Przedszkole Nr 43
ul. Słabego 2
80-298 Gdańsk

E-mail: sekretariat@pr43.edu.gdansk.pl
Strona WWW: http://pr43.edu.gdansk.pl/pl 
Biuletyn Informacji Publicznej: BIP

Deklaracja dostępności i raport o stanie dostępności

Statut przedszkola

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Tryb działania i regulaminy

         Główną siedzibą przedszkola jest budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny na osiedlu MATARNIA. Na parterze budynku na ulicy Mjr. M. Słabego 2 mieści się Przedszkole Nr 43. Do przedszkola należy taras i niewielki plac zabaw. Funkcjonują tu 3 oddziały przedszkolne.

         Od 1 września 2019r. przedszkole powiększone zostało o następne 3 oddziały przedszkolne, które mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 na ulicy Mjr. M. Słabego 6 z wydzielonym na terenie szkoły niewielkim placem zabaw.

         W obu częściach przedszkola sale zabaw są jasne, kolorowe, wyposażone w adekwatny do wieku sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz zaplecza sanitarne.

          Wiele uwagi poświęcamy racjonalnemu żywieniu dzieci, choć dzieci żywione sa przy pomocy cateringu i z własnej kuchni. Dzieci otrzymują smaczne, zdrowe posiłki, w razie potrzeby dostosowane do zalecanych diet dzieci i alergii pokarmowych.

       Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosuje nowatorskie metody pracy. Jest kreatywna i bardzo  zaangażowana w swoją pracę. Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę. Pracujemy wykorzystując 4 zasady edukacji daltońskiej, tj. uczymy dzieci: odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji.

            Priorytetem w pracy każdego pracownika placówki jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Oferujemy  dzieciom: wycieczki w ciekawe miejsca, udział w lekcjach muzealnych, teatrzyki i koncerty, zajęcia rytmiczne, wyjazdy do teatru Miniatura, lekcje biblioteczne, bogaty kalendarz  imprez i uroczystości przedszkolnych, udział w konkursach przedszkolnych, miejskich i ogólnopolskich, zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci, zgodne z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami rodziców.

            Jesteśmy przedszkolem otwartym na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Zapewniamy rodzicom możliwość aktywnego udziału w życiu przedszkola.

 Przedszkole posiada stronę internetową, dzięki której na bieżąco informujemy rodziców o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola. ( www.p43.edu.gdansk.pl)