RODO w Przedszkolu nr 43 w Gdańsku

 Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem  Danych Państwa i Państwa Dziecka jest Przedszkole nr 43 w Gdańsku.

Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie, poprzez email na adres: sekretariat@zsp9.edu.gdansk.pl, Telefon/Fax: 58 349 65 16

 Po co potrzebne są nam Państwa dane osobowe?

Dane Państwa i Państwa Dzieci są nam potrzebne, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z potrzebami  Dziecka, mieć możliwość kontaktowania się z Państwem.

 Jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa Dziecka będziemy przetwarzać w okresie Jego uczęszczania do przedszkola, a także archiwizować przez okres ustalony przez przepisy prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych bez wyrażenia odpowiedniej zgody.

 Komu powierzamy Państwa dane?

Jednymi instytucjami, którym powierzamy dane osobowe  są: osoby dbające o zdrowie Dzieci w naszym Przedszkolu.

 Do czego służy monitoring?

Monitoring w przedszkolu służy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom oraz Pracownikom Przedszkola.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedszkole nr 43 w Gdańsku..

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail iod.zemejda@poczta.fm - p. Marzena Żemejda-Zybura. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy na adres e-mail podany powyżej.