Aby mieć dostęp do MS Teams trzeba najpierw zalogować się na GPE według poniższej instrukcji:

https://edu.gdansk.pl/files/logowanie-do-gpe.pdf

Następnie należy zalogować się na MS Teams:

https://edu.gdansk.pl/files/m365_uruchamianie-teams.pdf 

* Jeżeli nie będzie widoczny kafelek - Poczta elektroniczna - należy pobrać aplikację MS TEAMS (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) i tam się zalogować zgodnie z instrucją - https://edu.gdansk.pl/files/m365_uruchamianie-teams.pdf (strona 4-7)