RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 7.00 - Początek dnia w przedszkolu; powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno - stymulująca rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania.

7.00 – 8.00 – Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno - kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem; zabawy integracyjne.

8.00 – 8.20 – Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą.

8.20 – 8.50 – ŚNIADANIE  Wyrabianie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem              posiłków.

8.50 – 9.00 -  Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci  - przygotowanie do zajęć.

9.00 – 9.45 - Zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej.

9.45 – 10.00 – DRUGIE ŚNIADANIE ; Owoce i warzywa - Wyrabianie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków.

10.00 -11.30 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery

zabawy dowolne w sali. Zabawa ruchowa.

11.30 – 12.00 – Zabawy dowolne w sali – przygotowanie do obiadu, wyrabianie czynności higienicznych, kulturalnych związanych z  samoobsługą.

12.00 – 12.30 - OBIAD

12.30 – 13.30 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub baśni z płyty CD czytanych przez znanych aktorów, ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia umuzykalniając, praca z dzieckiem zdolnym, oraz z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy dowolne; zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, zajęcia z j. ang..

13.30 – 13.45 - Czynności porządkowo - higieniczne, mycie rąk.

13.45 – 14.15 – PODWIECZOREK

14.15– 17.00 - Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje, wiadomości i umiejętności dzieci, gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań, prace użyteczno - porządkowe w sali, obserwacja pedagogiczna, zajęcia logopedyczne , kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.