Regulaminy do wglądu w placówce:
  • Regulamin Przedszkola nr 43 w Gdańsku
  • Regulamin placu zabaw