Adres strony, na której prowadzone jest postępowanie w sprawie wyżywienia dzieci w 2022r.:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c50a12cd-ca2e-451a-9b99-f820cfede368

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/080d79bd-484c-45e8-8779-dd8a5882c421