26.08.2019r. - kontrola w związku z rozszerzeniem działalności (ocena pozytywna)
09.10.2019r. - kontrola tematyczna dotycząca oceny sposobu żywienia w przedszkolu (ocena pozytywna)