Sprawozdanie finansowe - 2020 rok (poniżej)

Sprawozdanie finansowe - 2019 rok

Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka budżetowa Gminy Miasto Gdańsk.

Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością jako własność komunalną Gminy Miasto Gdańsk.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie Przedszkola Nr 43 stanowi mienie komunalne.

Majątek komunalny wyrażony wartością netto na rok 2012 wynosi:

- grunty 189227,00 zł

- budynek 992221,00 zł

Placówka zajmuje działkę o powierzchni 700m2 z placem utwardzonym i ogrodzeniem. Od 2019 rok przedszkole mieści się w dwóch lokalizacjach.

pliki do pobrania