W Przedszkolu nr 43 w Gdańsku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje: (dostępne do wglądu w siedzibie przedszkola)

  • Rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola
  • Rejestr pieczątek
  • Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
  • Rejestr wypadków dzieci
  • Rejestr wypadków przy pracy
  • Ewidencja czasu pracy
  • Ewidencja akt osobowych
  • Księga protokołów Rady Pedagogicznej z uchwałami

W placówce działa archiwum aktowe.